Feltételek és feltételek

A Red Bull Mobile Data termék által kínált kommunikációs szolgáltatások használatának általános szerződési feltételei („Red Bull Mobile Data” feltételek)

1. BEVEZETÉS

A jó kapcsolat érdekében annak minden aspektusát világosan meg kell határozni. Kapcsolatunk alapját a jelen Általános Szerződési Feltételek képezik.

Annak érdekében, hogy gyorsan megtalálja, amit keres, az egész szöveg a bal oldali margón található címekkel, bevezetőkkel és kérdésekkel van strukturálva. A könnyebb tájékozódást szolgálják, de nem határozzák meg vagy korlátozzák a tartalmat.

Ezek az általános szerződési feltételek az általunk, az A1 Telekom Austria AG, Lassallesstreet 9, 1020 Bécs, Ausztria, a Red Bull Mobile data termékkel kapcsolatban nyújtott távközlési szolgáltatásokra vonatkoznak.

Megjegyzés: Az „Ön” kifejezéssel elsősorban a vállalkozóra, mint szerződő partnerünkre utalunk. A kommunikációs szolgáltatásaink felhasználóinak jogait és kötelezettségeit illetően azonban a rendelkezések az Ön alkalmazottaira is vonatkoznak, akiknek Ön engedélyezi a kommunikációs szolgáltatásaink használatát.

A vonatkozó vonatkozó általános szerződési feltételek szintén elérhetők az esim.redbullmobile.com oldalon. A csomag megrendelésekor érvényes feltételek érvényesek.

2. SZERZŐDÉSKÖTÉS

A szerződés megkötéséhez a következő feltételeknek is teljesülniük kell:

– Nagykorúnak és cselekvőképesnek kell lennie.

– Természetes személynek kell lennie.

– A megrendeléskor megadott adatoknak helytállónak kell lenniük.

– Ezen ÁSZF elfogadásával Ön megerősíti, hogy Ön a hitelkártya tulajdonosa.

– Nem merülhet fel a gyanú, hogy szolgáltatásainkat nem rendeltetésszerűen használják.

Kommunikációs adatszolgáltatást kínálunk Önnek. A jogalapot a következő dokumentumok képezik:

” az osztrák távközlési törvény (TKG),

” a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF Üzleti),

” az Önre érvényes díjszabás

Elfogadás: A szerződés jogilag kötelező érvényűvé válik, amint aktiváljuk az Ön eSIM-jét.

Jogilag fontos nyilatkozatokat e-mailben, szöveges üzenetben, In-App értesítésben vagy más elektronikus médián keresztül is továbbíthatunk Önnek, például számlákat, fizetési felszólításokat vagy felmondási értesítéseket. A nyilatkozatokat kézbesítettnek kell tekinteni, amint Ön azokat rendes körülmények között képes átvenni (pl. e-mail) vagy tudomásul venni (pl. szöveges üzenetek).

3. SZOLGÁLTATÁS/ROAMING/DÍJAK

A szolgáltatás egy osztrák IMSI-n (egyedi azonosító) alapul, és lehetővé teszi a barangolást különböző országokban. A külföldi hívások díját mi számítjuk fel.

– Díj lásd árlista 21.)

– Érvényességi idő 31 nap (CET)

– Tartalmazott percek 0/ hang nem áll rendelkezésre

– Tartalmazott SMS 0/ SMS nem elérhető

– Fel/letöltési sebesség a legjobb erőfeszítéssel (függ a partnerhálózattól, pl. 3G/4G/5G)

– Munkamenet kerekítés (kezdeményezett adatkapcsolatonként) 128 kbit*

*Ez azt jelenti, hogy a munkamenet 128 KB-os blokkokra van osztva, és a munkamenet végén egy teljes 128 KB-os blokkra kerekítik fel. A munkamenet a végberendezés folyamatos, egyenes adatkapcsolatának időtartama a mobilhálózatban. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatkapcsolat megszakad, például a készülék kikapcsolásával vagy a repülési üzemmód aktiválásával, és az adatkapcsolat újbóli létrehozásával (a repülési üzemmód kikapcsolásával vagy a készülék bekapcsolásával) új munkamenet kezdődik.

Az adatkapcsolatok belföldi országa Ausztria. Helyi és különböző utazási csomagokkal lehet feltölteni. Az EU barangolási rendelete érvényes. A barangolás csak külföldi adatkapcsolatokat tesz lehetővé partnereink mobilhálózatain belül, valamint egyéb szolgáltatások, pl. adatküldés és -fogadás igénybevételét. A barangolás a köztünk és a külföldi mobilszolgáltató között létrejött barangolási megállapodás függvénye.

Nem garantáljuk vagy garantáljuk a hibamentes szolgáltatást, és nem vállalunk garanciát vagy szavatosságot a hálózati lefedettség, sebesség, minőség vagy elérhetőség tekintetében.

A barangolási szolgáltatás igénybevételére különböző törvények és előírások vonatkozhatnak. Nem vállalunk felelősséget az ilyen törvények vagy előírások be nem tartásáért.

4. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA

Az alkalmazás roaming szolgáltatások megrendelésére való használatának lehetőségére vonatkozó szerződésünk határozatlan időre szól. Ezt a szerződést 1 hónapos felmondási idővel felmondhatjuk. A roamingcsomag-szerződésünk akkor lép hatályba, amikor elfogadjuk az Ön ajánlatát, amikor Ön megrendeli és kifizeti az adatcsomagját, és mi nyújtjuk szolgáltatásainkat, pl. aktiváljuk az adatkapcsolatot. A szerződés automatikusan megszűnik a csomag érvényességi idejének lejártával egyidejűleg.

5. ESIM PROFILOK ÉS KÓDOK

Az eSIM-kártyák a mi tulajdonunkban maradnak. Frissíthetjük az eSIM-kártyák beállításait; Az alkalmazás telepítése után eSIM-kártyát telepítünk a készülékére. Ez az eSIM az Ön által megadott adatmennyiség felhasználása után is a készüléken marad, amíg az eSIM-profilt nem törli.

FIGYELEM: Kérjük, ellenőrizze a készülék (pl. okostelefon) beállításaiban, hogy a megfelelő eSIM-profil aktiválva van-e az adatforgalomhoz, mielőtt barangolásos adatátviteli szolgáltatásokat használna. Felhívjuk figyelmét, hogy ha az általunk telepített eSIM-profiltól eltérő eSIM-profilt választ, az adatforgalom az Ön mobiltelefontarifájának megfelelően kerül felszámításra. EZ NAGYON MAGAS ROAMINGKÖLTSÉGEKET OKOZHAT. Nem vállalunk felelősséget az ilyen költségekért.

6. HELYTELEN HASZNÁLAT

Ön nem adhatja el vagy teheti elérhetővé szolgáltatásainkat mások számára kereskedelmi célokra, illetve nem használhatja fel szolgáltatásainkat más módon kereskedelmi célokra a mi kifejezett írásos engedélyünk nélkül.

Az Ön felelőssége biztosítani, hogy szolgáltatásainkat ne használják fel semmi nem megfelelő célra, pl. hogy azokat ne használják arra, hogy

– fenyegető vagy zaklató kijelentéseket tenni ezen a szolgáltatáson keresztül

– csalás vagy más büntetendő bűncselekmény elkövetése mobilkapuk vagy hasonló berendezések vagy eszközök használatával

– tiltott, azaz illegális vagy általánosan erkölcstelennek tekintett tartalmak továbbítása vagy tárolása; kifejezetten tiltott a pornográf, neonáci, sértő, sértő, rasszista, idegengyűlölő vagy politikailag szélsőséges jellegű, erőszakot dicsőítő vagy erkölcsileg elítélendő tartalom, illetve a „netikettet” sértő és ezáltal más felhasználókat vagy a hálózatunk integritását sértő tartalom.

– szerzői jogvédelem alatt álló tartalmakat továbbít vagy tárol, ha nem rendelkezik a megfelelő licencekkel vagy jogi felhatalmazással

– kéretlen információk küldése direkt marketing céllal vagy tömeges küldeményként (spamming)

– harmadik fél számítógépes rendszereihez való jogosulatlan hozzáférés megszerzésének kísérlete (pl. hackeléssel, portellenőrzéssel)

Kérjük, vegye figyelembe: Nem rendeltetésszerű használat esetén

– felfüggeszti az Ön hozzáférését a szolgáltatásainkhoz és/vagy

Ön közvetlenül felelős harmadik felekkel szemben a harmadik felek jogainak bármilyen megsértéséért, amely az Ön e tekintetben tett intézkedéseiből ered; Ön vállalja továbbá, hogy kártalanít minket, és mentesít bennünket a harmadik felek által bírósági vagy egyéb úton előterjesztett bármely követeléssel kapcsolatos felelősség alól.

7. SZOFTVERJOGOK

A kapcsolat időtartama alatt használhatja az általunk biztosított alkalmazást és dokumentációt. Ezek a felhasználási jogok nem kizárólagosak és nem átruházhatók. Kérjük, vegye figyelembe: Az alkalmazással kapcsolatos minden jog a mi és harmadik felek tulajdonában van. Az alkalmazás telepítésével Ön elfogadja mind a mi, mind a harmadik felek licenc- és felhasználási feltételeit. Ha Ön megsérti ezeket a feltételeket, beleegyezik, hogy kártalanít minket és mentesíti a minket ebből eredő veszteségek alól.

Szolgáltatásaink köre nem terjed ki arra, hogy az alkalmazásunk nem az általunk szállított harmadik féltől származó szoftverrel működik, vagy hogy megfelel az Ön egyedi igényeinek. Ezzel kapcsolatban semmilyen felelősséget vagy felelősséget nem vállalunk. Nem vállalunk felelősséget az alábbiakból eredő veszteségekért vagy károkért

– változások az alkalmazásban

– a szükséges rendszerbeállítások módosítása

– alkalmazási hibák

Vállalkozások: A garancia és a felelősség a programfunkciókban reprodukálható hibákra korlátozódik.

8. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

Felhívjuk figyelmét: Az internet használata magában hordozza a bizonytalanságokat és kockázatokat, pl. vírusok, kémprogramok, trójai programok, adathalászat, hackertámadások, WLAN-törések stb. Ezek a kockázatok az Ön online viselkedésétől, például a böngészője biztonsági beállításaitól is függnek. Ennek következtében nem vállalunk felelősséget az ebből eredő károkért vagy veszteségekért. Tipp: Megfelelő biztonsági megoldások telepítésével növelheti a biztonságot.

Ha bíróság vagy más hatóság erre utasít, kötelezhetnek bennünket, hogy továbbítsuk az Önre vonatkozó információkat egy bíróságnak vagy közigazgatási hatóságnak.

Kérésre felfedhetjük az Ön személyazonosságát harmadik felek előtt, ha azok konkrét illegális tevékenységet tudnak igazolni, és az Ön személyazonosságának megállapításához nyomós jogi érdek fűződik.

Nem vagyunk kötelesek ellenőrizni az Ön által az interneten nyilvánosan elérhetővé tett tartalmakat, és nem kell rámutatnunk az illegális tartalmakra sem. Fenntartjuk a jogot a tartalom törlésére, pl. illegális vagy tiltott tartalom, illetve olyan tartalom esetében, amely harmadik felek jogait sérti engedély nélkül. Erről nem vagyunk kötelesek tájékoztatni Önt.

9. FELELŐSSÉGÜNK

Csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén vállalunk felelősséget. Kivétel: személyi sérülés.

Vállalkozások: Nem vállalunk felelősséget az elmaradt haszonért, az elmaradt megtakarításokért, az elveszett adatokért, a közvetlen és következményes károkért, valamint a harmadik fél által benyújtott igényekből eredő veszteségekért vagy károkért, kivéve, ha ezt a kizárást törvény tiltja. A kártérítési kötelezettségünk minden egyes kárt okozó esemény esetén 1.000 euróra korlátozódik minden egyes igénylő esetében, és 100.000 euróra az összes igénylő esetében. Ha a teljes kár vagy veszteség meghaladja ezt az összeget, az egyes jogosultak kártérítési igényét arányosan csökkentik.

10. AZ ÖN FELELŐSSÉGE A DÍJAKÉRT

Felhívjuk figyelmét: Ön felelős a befolyási körébe tartozó harmadik felekért, akik az Ön eSIM-kártyájával, az Ön kódjaival vagy más módon az Ön kapcsolatán keresztül kommunikációs szolgáltatásokat vesznek igénybe, és Ön felel az ebből eredő díjakért.

Ha a készülék inkl. eSIM-kártya elveszett vagy ellopták, Önt terhelik a költségek addig az időpontig, amíg Ön értesít minket vagy kéri a kód megváltoztatását.

11. A SZOLGÁLTATÁSAINKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS FELFÜGGESZTÉSE

Felhívjuk figyelmét, hogy az alábbi körülmények valamelyike esetén részben vagy teljesen felfüggeszthetjük az Ön szolgáltatásainkhoz való hozzáférését:

– Ön nem jogképes.

– Ön nem nagykorú (18 éves), kivéve, ha szülője vagy törvényes képviselője beleegyező és felelősségvállalási nyilatkozatot tud adni.

– Ön peren kívüli egyezségre törekedett a hitelezőkkel, az Ön vagyonát érintő csődeljárás folyamatban van, vagy azt biztosítékul szolgáló vagyontárgyak hiányában elutasították, vagy egyéb okokból hiányzik a pénzügyi helyzete és hitelképessége.

– Okunk van feltételezni, hogy szolgáltatásainkat nem megfelelő célokra használják (harmadik felek által is).

– Más jelentős szerződéses kötelezettségeket is megszegett.

– A fizetési szolgáltató nem engedélyezi az Ön kifizetéseit.

– Ön visszavonta hozzájárulását ahhoz, hogy ismétlődő szolgáltatásokról számlát állítsunk ki Önnek.

– Nem tudjuk elvégezni a szükséges terhelési tranzakciót.

Amint a felfüggesztés okai megszűnnek, és Ön megtérítette a szolgáltatásunkhoz való hozzáférésének felfüggesztésével és újraindításával kapcsolatos költségeinket, ismét hozzáférést biztosítunk Önnek szolgáltatásainkhoz.

12. BESZÁMÍTÁS ÉS ZÁLOGJOG

Fogyasztók: Ön beszámíthatja követeléseit a mi követeléseinkkel szemben, ha követelései

– jogilag kapcsolódnak követeléseinkhez

– a bíróság állapítja meg

– általunk elismert vagy

– ha fizetésképtelenné válunk vagy más módon nem tudunk fizetni

Vállalkozások: Ha követeléseit bírósági úton állapítják meg, vagy mi elismerjük, akkor Ön beszámíthatja követeléseit a mi követeléseinkkel szemben. A zálogjog érvényesítése kizárt.

13. MAGÁNÉLET ÉS ADATVÉDELEM

Az A1 adatvédelemről és az általunk használt harmadik féltől származó szolgáltatásokról további információkat talál az esim.redbullmobile.com/privacy-policy oldalon.

14. A SZOLGÁLTATÁSOK TELJES MEGSZÜNTETÉSE

Abban az esetben, ha a szolgáltatásokat teljesen megszüntetjük, a szolgáltatás megszüntetése legkorábban 2 hónappal az esim.redbullmobile.com oldalon történő bejelentést követően lép hatályba. Erről más megfelelő módon is tájékoztatni fogjuk Önt. A 18. záradékot ez nem érinti.

15. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

A felmondás indokai

A jelen Feltételek alapján megkötött szerződések az alábbi okok valamelyike miatt felmondhatók:

– a megállapított szerződéses időszak vége

– rendes és rendkívüli felmondás

– halál esetén

– a szolgáltatások teljes megszüntetése

Rendes megszüntetés

– Határozatlan idejű szerződések: A rendes felmondás bármely naptári nap végén 1 hónapos felmondási idővel lehetséges Ön vagy mi általunk. Ha ezt a felmondási időt nem tartják be, a felmondás a kézhezvételtől számított 1 hónap elteltével lép hatályba.

– A határozott időtartamú szerződések a szerződéses időtartam lejártával megszűnnek. Ezen szerződések rendes felmondására sem Ön, sem mi nem vagyunk képesek ezen időpont előtt.

– A felmondást írásban, e-mailben vagy az esim.redbullmobile.com címen kell megtennie.

Rendkívüli felmondás

A szerződés rendkívüli felmondására Ön és mi is jogosultak vagyunk, ha a szerződés felmondására fontos ok vagy az alábbiakban részletezett felmondási okok valamelyike áll fenn.

– A felmondást írásban, e-mailben vagy az esim.redbullmobile.com címen kell megtennie.

– A felmondás az értesítés kézhezvételét követő 1. munkanapon lép hatályba, kivéve, ha a felmondó nyilatkozatban ennél későbbi időpontot nem jelölnek meg. Felhívjuk figyelmét, hogy a szombat, nagypéntek, valamint december 24. és 31. nem számít munkanapnak.

Az Ön által történő rendkívüli felmondás fontos okai a következők:

– A szolgáltatási leírásunkban vállalt szolgáltatási körünk egy jelentős pontját 2 héten keresztül nem nyújtjuk, annak ellenére, hogy Ön ezt kéri. Kivételek: A hibát az Ön felmondása előtt kijavították; vagy az Ön helye a szerződés megkötésekor nem volt megfelelően lefedve, és Ön tudott vagy tudnia kellett volna erről.

– A szerződésünk folytatása a rendes felmondási idő / határidő / minimális szerződési idő lejártáig nem elvárható más, általunk felróható okból. Kivétel: Erre már a szerződéskötéskor számítania kellett.

Egyoldalú szerződésmódosítások (TKG 135. paragrafus)

– A távközlési törvény lehetővé teszi számunkra, hogy egyoldalúan módosítsuk a jelen Általános Szerződési Feltételeket, valamint a szolgáltatásleírásokat és a díjszabási feltételeket, amelyekről nem született egyedi megállapodás (TKG 135. paragrafus). Ez különbséget tenne a kizárólagosan és a nem kizárólagosan előnyben részesített módosítások között.

– Az egyoldalú módosításokat megfelelő formában közzétesszük.

– A kizárólag előnyben részesített módosítások a közzététel napján lépnek hatályba, kivéve, ha a közleményben későbbi időpontot jelölünk meg.

– A nem kizárólagosan előnyben részesített módosítások legkorábban a közzétételt követő 3 hónap elteltével lépnek hatályba. Az alábbiakról a hatályba lépés előtt legalább 3 hónappal írásban tájékoztatjuk Önt:

– a módosítások lényeges tartalma,

– a hatálybalépés időpontjában az Ön rendkívüli felmondási joga

– Rendkívüli felmondási jog a nem kizárólagosan előnyben részesített módosítások tekintetében: A módosítások hatályba lépéséig Ön díjmentesen felmondhatja a szerződést. A felmondás az Ön értesítésének kézhezvételét követően 3 hónappal – legkorábban a tervezett módosítások hatálybalépésének napján – lép hatályba; addig a szerződésünk az eredetileg megállapított feltételekkel érvényes.

16. HALÁL ÉS ÖRÖKLÉS

Az ügyfél haláláról az ügyfél jogutódjának kell értesítenie minket. A szerződéses jogviszony a halál napjával megszűnik. Ha öröklésbe lépnek, az elhunyt hagyatéka és örökösei felelősek a halál napja és a halálesetről szóló értesítés között felhalmozódott díjakért. Ez nem érinti az egyéb feltételeket.

17. IRÁNYADÓ JOG

Szerződéseinkre az Osztrák Köztársaság törvényei vonatkoznak, és azokat az Osztrák Köztársaság törvényei szerint kell értelmezni. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének a nemzetközi adásvételi szerződésekről szóló egyezménye és a kollíziós jogra vonatkozó elveinek alkalmazása kifejezetten kizárt.

Fogyasztók: A fogyasztók védelme érdekében az osztrák fogyasztóvédelmi rendelkezésekben ( [Konsumentenschutzgesetz] ) meghatározott fogyasztókra csak akkor vonatkozik az Osztrák Köztársaság joga, ha nem kötelező kedvezőbb nemzeti fogyasztóvédelmi szabályok alkalmazása.

18. SZERZŐDÉSES NYELVEZET

Minden értelmezési és értelmezési kérdésben a szerződéseink angol nyelvű változata az irányadó.

19. TELJESÍTÉSI HELY, JOGHATÓSÁG, VITARENDEZÉS

Az előadás helyszíne Bécs, Ausztria. A jelen szerződésből eredő valamennyi jogvitára Bécs első kerületének járásbírósága [Wien, Innere Stadt] az illetékes bíróság.

Fogyasztók: A fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye az Európai Unión belül található, vagy a munkavégzés helye az Európai Unión belül található, a fogyasztó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye szerinti bíróság az illetékes bíróság.

A bíróságok hatáskörétől függetlenül Ön vitás ügyeket és panaszokat nyújthat be az Osztrák Műsorszolgáltatási és Távközlési Szabályozó Hatósághoz (RTR).

20. SEVERABILITÁS

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy érvénytelenné válik, az a fennmaradó rendelkezések jogszerűségét nem érinti vagy sérti.

21.ÁRJEGYZÉK – 10.05.2023

3 ,-
/GB
7 ,-
/GB
7 ,-
/GB
2 ,-
/GB
12 ,-
/GB
4 ,-
/GB
2 ,-
/GB
10 ,-
/GB
2 ,-
/GB
4 ,-
/GB
7 ,-
/GB
4 ,-
/GB
8 ,-
/GB
2 ,-
/GB
2 ,-
/GB
6 ,-
/GB
8 ,-
/GB
12 ,-
/GB
2 ,-
/GB
4 ,-
/GB
4 ,-
/GB
2 ,-
/GB
2 ,-
/GB
12 ,-
/GB
5 ,-
/GB
8 ,-
/GB
3 ,-
/GB
3 ,-
/GB
2 ,-
/GB
8 ,-
/GB
2 ,-
/GB
8 ,-
/GB
9 ,-
/GB
2 ,-
/GB
5 ,-
/GB
15 ,-
/GB
10 ,-
/GB
2 ,-
/GB
2 ,-
/GB
3 ,-
/GB
11 ,-
/GB
6 ,-
/GB
15 ,-
/GB
4 ,-
/GB
9 ,-
/GB
7 ,-
/GB
12 ,-
/GB
4 ,-
/GB
2 ,-
/GB
4 ,-
/GB
2 ,-
/GB
4 ,-
/GB
3 ,-
/GB
4 ,-
/GB
2 ,-
/GB
5 ,-
/GB
4 ,-
/GB
4 ,-
/GB
6 ,-
/GB
3 ,-
/GB
7 ,-
/GB
15 ,-
/GB
7 ,-
/GB
4 ,-
/GB
2 ,-
/GB
9 ,-
/GB
7 ,-
/GB
2 ,-
/GB
2 ,-
/GB
4 ,-
/GB
8 ,-
/GB
10 ,-
/GB
5 ,-
/GB
7 ,-
/GB
8 ,-
/GB
2 ,-
/GB
8 ,-
/GB
3 ,-
/GB
2 ,-
/GB
4 ,-
/GB
3 ,-
/GB
6 ,-
/GB
5 ,-
/GB
2 ,-
/GB
10 ,-
/GB
2 ,-
/GB
7 ,-
/GB
2 ,-
/GB
2 ,-
/GB
6 ,-
/GB
5 ,-
/GB
2 ,-
/GB
5 ,-
/GB
4 ,-
/GB
4 ,-
/GB
2 ,-
/GB
9 ,-
/GB
2 ,-
/GB
10 ,-
/GB

no results found.

Sorry, we currently don’t provide a plan for your destination but we permanently expand our connections.
So stay tuned.